Back to clearsearch.se results list

Merab logotype

Vi tar hand om ditt avfall

 

MERAB Mellanskånes Renhållningsaktiebolag är ett renhållningsbolag som ägs gemensamt av de tre kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Vi svarar för driften av sex återvinningscentraler samt för insamlingen av avfall i samtliga tre ägarkommuner. 

 

Vi arbetar på olika nivåer, dels genom att utbilda kommunmedborgare, skolor och företag för att minimera avfall. Återanvändning genom att stödja projekt som syftar till att reparera och återanvända material och utrustning. Material som inte kan återanvändas skall genom i så stor omfattnng som möjligt återvinnas. Vi har sorteringsmaskiner för att kunna upparbeta insamlat organiskt material från hushåll, industri och park- trädgårdsavfall. När avfall inte går att återanvända, återvinna eller kompostera skall materialet behandlas och omhändetas så att det blir ofarligt för miljön. 

 

MERAB erbjuder container för uthyrning. Klicka här för att läsa mer.

Avfall

Renhållningsbolag

Kontakta oss

Telefon: 0413-684 40

Adress: Åkerivägen 3, 241 38 ESLÖV

E-post: kundtjanst@merab.se

Hemsida: www.merab.se

Karta

Kontakt

MERAB Mellanskånes Renhållnings AB


Åkerivägen 3
241 38 ESLÖV